Ann Hege Lorvik Waterhouse

Ann Hege Lorvik Waterhouse

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (L-209B)
Jeg er stipendiat ved doktorgradsprogrammet i Kulturstudier. Tittelen på mitt prosjekt er: "Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen". Jeg er medlem i forskergruppene EMAL og Kunstnerisk utviklingsarbeid ved USN, og EMBLA ved OsloMet. Dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved OsloMet og sløydlærer.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner