Anna Verpe Kåsa

Førstekonsulent

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Bø
Campus Bø (1-169)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner