Anne Bang Lyngdal

Instituttleder/Dosent

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 417)

Ansvarsområder

  • Instituttleder - Handelshøyskoen - Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Kompetanse

  • Dosent i jus 
  • Fagområder

Juridisk metode

Menneskerettigheter

Statsrett

Fast eiendom

Familie- og arverett

CV

  • Utdanning

Juridisk embetseksamen 1988

Årsstudium i pedagogikk 1994

Bevilling som advokat 1994

Opprykk til førstelektor 2004

Opprykk til dosent 2017

Publikasjoner