Anne Britt Bergan

Seniorkonsulent, Personal

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Kongsberg (205)

Ansvarsområder

-Saker til behandling i tilsettingsutvalg for faglige og teknisk/adm. stillinger ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

  • kunngjøring av stilling
  • sakkyndig utvalg (stilling og personlige opprykk)
  • innstilling for tilsetting
  • tilbud tilsetting
  • permisjoner
  • ellers annet etterarbeid ved saker behandlet i tilsettingsutvalgene

- Styresak - tilsetting ved kallelse
- Pensjonssøknader/pensjonsmeldinger til SPK - ansatte campus Kongsberg, Drammen og Ringerike
- Kontakt mot BHT, campus Kongsberg
- Div saksbehandling - løpende oppgaver

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner