Anne Britt Solberg Klevsjø

Økonomirådgiver HH

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Vestfold (G4-58)

Ansvarsområder

  • Budsjettering
  • Regnskap, analyser og rapportering
  • Økonomistøtte til diverse eksterne prosjekter
  • Generell økonomisk rådgivning

Kompetanse

Siviløkonom

CV

Publikasjoner