Anne Cathrine Hogsnes Asplin

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D2-8)
My main research interests are teacher education, working with students becoming teachers through their teacher education. I am looking into the gap between teaching and research, inspired by Biesta inquiring “modes of engagement” and dynamics of teachers “practice – whilst – practicing – and theory”.

Ansvarsområder

Pedagogikk Lektorutdanningen 8 – 13 (LH-PED1000. LH-PED2000. M-LEN/M-HIS) på Bachelor nivå

Pedagogikk og elevkunnskap GLU 5 – 10 på Bachelor og Master nivå (MG2PE1, MG2PE2 og MG2PE3)

FoU Koordinator GLU 5 - 10  

PPU Underviser pedagogikk og veileder

Emneansvar Pedagogikk. ITEPS 1 - 7 (ITEPS = International Teacher Education for Primary Schools)

Veileder Bachelor og Master GLU grunnutdanningen samt veilder Master spesialpedagogikk 

Veileder Master Utdanningsledelse UTLED

Kompetanse

I have worked as a school teacher and had school leader responsibilities for almost 10 years, before I became a teacher educator I worked 18 years in real-estate, banking and insurance. From august 2014 I have worked within USN`s Teacher training programmes GLU 5 – 10, Lektorutdanningen 8 – 13, ITEPS 1 - 7 International Teacher Education for Primary Schools and at PPU (practical-pedagogic adult education). I am took initiative and are leading the project USN becoming teachers (USN nyLektor) and have presented togehter a Paper at the 8th NAEL, Aarhus University as well as different national conferences on facilitation and teacher education conferences. In May 2022, USN holds the 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning and I am representing USN and Norway in the 9th NAEL - Scientific coordinating group collaborating with Nordic Universities. I am a member of the reseach group Veiledning I Profesjon og utdanning (ViPU). I have presented Papers twice at TEPEE/LoApp working seminars in 2018 and 2019. I have also joined the research reading groupe PASIE. My main contribution in a research group has been collaborating with USN Reader emeritus Lars Gunnar Lingås in Helhetlig integrert læring og undervisning (HILU).  

My research contributions have resently been in Nordic conferences on how teacher students become teacher through teacher education and this is my main intrest for writing and I am working toward my goal to become a Førstelektor at USN.

Forskningsprosjekter:

2016 – USN nyLEKTOR. Prosjektleder 2019-2020.

Forskergrupper:

Forskergruppedeltager i den inter-institusjonelle forskningsgruppen Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE) http://Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE). Presentert abstract and papers på to forskegruppesamlinger hhv. 2018 og 2019

Tidligere prosjekter

2016: Seminarleder og initiativtager til: Seminar on Inclusive Education: Hannah Arendt, education and refugee children Dr. Wayne Veck, Univerity of Winchester. Forum on Hannah Arendt and Education. Statsstipendiat Dr. Art Helgard Mahrdt, Universitetet i Oslo with Dr. Wayne Veck, University of WinchesterArr. av forelesninger for GLU 5 - 10 studenter i Drammen og Vestfold med Dr. Wayne Weck. 

Annet:

2020- 2021: Integrert PPU ved IPED. Søknad sendt mars 2021. Emneplan revidering Lektorutdanningen IPED

2019 - 2020: Representant IPED endringsutvalg Lektorutdanningens jfr. rammeplan. Oppstartsfasen. Evaluering til ny Rammeplan Lektorutdanningen 8–13

2019: REHAC ERASMUS+ Avslutningskonferanse. Livorno, Italia. 

2018: REHAC ERASMUS+ Ansvar ved Workshop, Athen, Hellas.

2016: Fagfellevurdering. Vurdering av bok. Cappelen Damm Akademisk.

2016: ERASMUS University of Winchester. HSN språkkurs.

2017: Fagfellevurdering. Artikkel. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 

2017: Pedagogstudentene: Nominert til beste underviser

2016: HSN seminar:Conversation as a tool for prof. practice – An interdisciplinary CA-symposium.    

2016: Helskog/Dr. Althorf, St.Mary`s University. Creating a Common World in Education through Philosophical Dialogue. Helskog/K. Van Rossem: Understanding the other. Helskog /K.Van Rossem. The Art of Questioning.

2015 - 2017: Teacher Support Teams. Profesjonslæring, prosjekt ved HBV

2008: Network of Community Designed School Network/ Community Designed Education.  James Nottingham, Bill Martins og Dr. John Edwards utarbeidelse av ny visjon for Hogsnes skole, Tønsberg kommune. Observatør (MA studentarbeid) og deltager på seminarer fra UiO, ILS. 

2006 – 2008: Lærende Nettverk – Høgskolen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Initiativtager og leder av Skagerak International Schools deltagelse i nettverket.  Skagerak samarbeidet med Ramnes skole, Virik og Vesterøy skoler.         

1996 – 1999: Nærmiljøprosjektet: Miljøskapende tilrettelegging. Initiativtager og leder av nærmiljøgruppe med fokus på: tilhørighet, trivsel og trygghet i nærmiljøet.  

1998: Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Helse og miljøkonferansen i Tønsberg 21.-23. oktober. Framlegg Hotel Klubben, 

CV

Utdanningsbakgrunn:

2020 USN PHDVEM: Vitenskapsteori, etikk og metodologi. 10 stp. 

2018 USN Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet. 10 stp. 

2017 UiO Political Philosophy of Education. 3. stp. Phd. kurs.

2016 HSN Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati. 1 stp. Phd. kurs. 

2016 HSN Universitet og høgskolepedagogikk, modul 1. 10 stp. 

2013 HSN Phd. skisse, kommisjonsvurdert. Grunnopplæringen som arena for integrert transdisiplinaritet. 

2011 UiO, ILS - Mastergrad i Utdanningsledelse. Tittel: International Baccalaurate organization (IB): pedagogisk platform for lederskap.

2005 UiO, IFIKK - Filosofi som metode

2004 HiO, LU - Filosofi med barn (fordypning RLE)

2004 HiVE, LU - Allmennlærer (fordypning pedagogikk), 4 -årig allmennlærerutdanning. 

Bakgrunn (arbeidsliv):

2014 -           Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge

2008 – 2014 Teacher. Area of Interaction Leader. Special Needs and Community Service Coordinator. Skagerak International School (SIS). Primary and Middle Years Programme. 

2007 – 2008 Inspektør og lærer. Høyjord skole

2005 – 2007 Teacher. Norwegian Liaison. Skagerak International School (SIS). Primary Years Programme.

2005 - 2005 Volden skole 

2004 – 2005 Husøy skole

1991 - 2000 Kunderådgiver bank og finans, Gjensidige Forsikring 

1988 - 1991 Depotansvarlig/Controller, Fokus Bank A/S

1987 - 1988 Eiendomsmegling, Bømark & Rygh A/S

1982 - 1987 Bank og eiendomsmegling, Den norske Creditbank

Verv:

2019 - 2020: Arbeidsgruppemedlem for utvikling Lektorutdanningen, USN

2019 - 2022: 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning. Scientific coordinaating group. (Collaborative Nordic Universities)

Publikasjoner