Anne Cathrine Hogsnes Asplin

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-36)
Anne Cathrine Hogsnes Asplin er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, i første rekke tilknyttet lærer- og lektorutdanningene. Hun har fordypning i pedagogikk/RLE og mastergrad fra Universitetet i Oslo i utdanningsledelse med bakgrunn fra næringslivet og arbeid som allmennlærer og inspektør i offentlig og internasjonal skole. Hun har vært bidragsyter i en artikkel om Overganger for et helhetlig opplæringsløp i antologien Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen 2015 og er forfatter sammen med Lingås av artikkelen Mål og mening - danning på ungdomstrinnet i antologien Utdanningsvalg - identitet og danning 2016.

Ansvarsområder

Emneansvar Faglærer LH-PED1000 og LH-PED2000 Lektorstudiet historie og norsk 8 - 13

Emneansvar GLU  PEL 1  5 - 10, GLU PEL 2 5 - 10   

Emneansvar ITEPS Educational Studies 1 - 7

Veileder PPU

Veileder Master Utdanningsledelse UTLED

 

 

CV

2017 - 2019 HSN Førstelektorprogram

2017 Political Philosophy of Education

2016 Universitet og høgskolepedagogikk, del 1

2016 Phd-kurs Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati

2011 Universitetet i Oslo, ILS - Mastergrad i Utdanningsledelse

2005 Universitetet i Oslo, IFIKK - Filosofi som metode

2004 Høgskolen i Oslo, LU - Filosofi med barn (fordypning RLE)

2004 Høgskolen i Vestfold, LU - Allmennlærer (fordypning pedagogikk)

 

Publikasjoner

Jfr. CRISTIN

1Asplin, Anne Cathrine Hogsnes; Lingås, Lars Gunnar
Mål og mening - danning på ungdomstrinnet. I: Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491793. s. 109-129
HSN 
 

2015

2Asplin, Anne Cathrine Hogsnes; Lie, Anne Liv Kaarstad
Overganger for et helhetlig opplæringsløp. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. s. 243-256
HSN