Anne Grete Kristiansen

Studieveileder / Rådgiver

Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Ringerike (A 307)
Rådgiver og studieveileder på Handelshøyskolen - Institutt for økonomi, markedsføring og jus.

Ansvarsområder

Rådgiver for:

  • Bachelor i jus
  • Master i Information systems
  • Internasjonale studenter

Studieplaner og emner i FS og EpN.

Innpass av annen utdanning og emnefritak.

Oppfølging av studieprogresjon og studiemestring.

Utdanningsplaner og emnevalg.

Vitnemål.

 

 

Publikasjoner