Anne Gwendoline Fængsrud

Fungerende Dekan

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Grunnskolelærerutdanningene HIU
Campus Vestfold (B2-24)
Visedekan for grunnskolelærerutdanningene (GLU) har ansvar for fakultetets femårige gunnskolelærerutdanninger og for PPU. Visedekanen representerer fakultetet eksternt innenfor disse fagområdene og sitter i fakultetets ledergruppe. GLU 1-7 og GLU 5-10 gjennomføres campusbasert og nett- og samlingsbasert. PPU går heltid/deltid på Notodden, Ringerike og i Vestfold.

Ansvarsområder

CV

Studiedirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge
Viserektor, Høgskolen i Vestfold
Studieleder allmennlærerutdanning, Lærerutdanning for ungdomstrinnet og Lærerutdanning for barnetrinnet - traineemodell
Teamleder allmennlærerutdanning
Teamleder barnehagelærerutdanning
Faglærer norsk i allmennlærerutdanning og barnehagelærerutdanning
Prosjektdirektør i privat sektor
Lektor ved Oslo katedralskole og Nøtterøy videregående skole
Hjelpelærer, Nordisk institutt, Universitetet i Oslo