Anne-Lise Strande

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen (5603)

Ansvarsområder

 • Kvalitet for kompetanse (UDIR) - videreutdanningutdanning av lærere i naturfag
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10, fagområdet naturfag, naturfagdidaktikk, kjemi, biologi
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7, fagområdet naturfag, naturfagdidaktikk, kjemi, biologi
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), fagområdet naturfag, naturfagdidaktikk, kjemi, biologi

 

Kompetanse

Førstelektor innen naturfag og naturfagdidaktikk

Cand. scient - biologi

Fagområder og utdanningsområder forøvrig: Matematikk, naturfag, kjemi, biologi, fysikk, naturfagdidaktikk

CV

Utdanning:

 • Cand. scient - hovedfag biologi, systematikk
 • Årsstudium i kjemi, årsstudium i matematikk, årsstudium fysikk, årsstudium IT
 • PPU
 • Førstelektor naturfag og naturfagdidaktikk

Prosjekter:

 • EU-prosjektet ITEPS (International Teacher Education for primary school)
 • Utforskende undervisning og læring med bruk av IKT som redskap - knyttet opp mot dialogens betydning i læringsprosessen.
 • Naturfag som læringsarena for demokrati
 • LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen)
 • Skolebasert fellesskapt for læring og utvikling (Samarbeid mellom Drammen kommune og HiBu)
 • For Utdanningsdirektoratet. - fagansv. for videreutdanning av lærere i naturfag.

Publikasjoner

 • Strande, A.L. (1985). Virkning på naturmiljøet. Kap. i håndbok om ‘Orienteringsidrett og naturmiljø’. Norges Orienteringsforbund.

 • Strande, A. L. m.fl. (2009) Matematikkdagen. Idéhefte. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS)

 • Madsen, J. og Strande, A.L (2014). Naturfag som læringsarena for demokrati.  (kap. i ‘Demokrati i skolen’, Universitetsforlaget. Målgruppe: Lærerstudenter og lærere i skolen.

 • Strande, A.L. og Madsen, J. (2017).  Aktivitetsbasert undervisning og vurdering i naturfag. (kap. i  forskningsantologi ‘Teoretiske og empiriske perspektiver på aksjonsforskning i Norge’. Cappelen Damm.  Målgruppe: Forskere i Norge.                

 • Strande A.L. & Madsen, J. (2018). Concept cartoons as teaching method for argumentation and reflection among teacher students and pupils. Nordic Studies in Science Education (NorDiNa), vol 14, no. 2.