Anne Marie Søvde

Økonomirådgiver HIU

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Notodden (S-415)

Ansvarsområder

Økonomirådgiver Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

  • Budsjett
  • Regnskap, analyser og rapportering
  • Generell økonomisk rådgivning
  • Prosjektoppfølging, BOA

Kompetanse

CV

Publikasjoner