Anne Marit Lyberg

Dosent

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-31)
Anne Lyberg har en bakgrunn som helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Har en mangeårig erfaring som lærer og leder på Høgskolen i Sørøst- Norge. Fra 2013 ansatt i stilling som dosent.

Ansvarsområder

  • Daglig leder for Senter for kvinne-, familie og barns helse. Senteret har som formål å skape et forskningbasert grunnlag for helsefaglig forskning, forskningsbasert profesjonsutdanning, utvikling av praksis og samfunnsengasjement. Det er fire forskergrupper knyttet til Senteret: Kvinnehelse med fokus på peri- og postnatal helse, samt familiers helse, Mental helse, Pasientsikkerhet i utdanning og praksis, Forskning om utdanningskvalitet og kompetanseutvikling i profesjoner.
  • Underviser og veileder på masterstudier og bachelor i sykepleie. 

Kompetanse

Aktuelle fagområder er sykepleie, psykisk helse, kvinne-, familie og barns helse, utdanningskvalitet og profesjonell utvikling, forskningsmetoder.

CV

Publikasjoner