Anne Merete Bjørnerud

Oppdragsforsker

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Prosjekter og prosesser knyttet opp mot samskapende kommuner.

Kompetanse

Master i folkehelsearbeid fra Nordiske Høgskolen i Gøteborg.

Mange års erfaring som leder av flere samskapende prosesser og en interkommunal tjeneste med stor grad av brukerinvolvering.

Erfaring som prosjektutvikler i sosialt entreprenørskap, med endringsprosesser i NAV, frivillig arbeid og fra Selvhjelp Norge (stiftelse).