Anne Moen

Professor II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Kompetanse

Dr. Polit, kandidat i sykepleievitenskap, UiO

CV

Publikasjoner