Anne Pettersvold Andreassen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C2-43)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner