Anne Svånaug Blengsdalen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-362)
Utøvende musiker (hardingfele og kveding) og danser (hardingfele kl. A) Utgivelser: Scordatura, solo-CD 2006, Er det runir, med Runir 2011, Skattlandet med Fjøllmannjentun 2016

Ansvarsområder

  • Musikkformidling 
  • Musikk i endring
  • Kommunikasjon og kreativitet
  • Festival and Event Management
  • Kulturprosjektledelse 
  • Bransjekunnskap 

Kompetanse

Kompetanse innen musikkformidling, musikkhistorie med særlig vekt på 1600- og 1700-tallet i Norge, norsk folkemusikk, hardingfeleopplæring, festival- og konsertarrangering og kulturprosjekt

Publikasjoner

Monografier og læreverk:

2015                Med Spil at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660–1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien, ph.d. avh. NTNU, Trondheim

2011                Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss

2001                Fra M. Calmars notesamling, forfatter og redaktør sammen med organist Sigurd Hukkelberg, Kongsberg spel- og dansarlag, Kongsberg

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk frå Buskerud, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss (medforfatter sammen med Arne S. Haugen og Arne Moslåtten))

1990                Hardingfeleopplæring, Buen Kulturverkstad, Tuddal

Kapitler i bok/antologi:

2010                Arrangering som prosjektarbeid, i Grothen, G. og Reksten, C.K. (red.), Kulturfagene. En innføring, Oslo, s. 187–218

2008                Har form, søker innhold. Om folkemusikken som råvare i nasjonsbyggingen på 1800– og 1900–tallet, i Haugan, A.S., Nielsen, N.K., Stadius, P. (red.), Musikk og nasjonalisme, HiT– skrift nr. 3, Bø, s. 87–110  

Fagfellevurderte artikler:

2016                Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 30, Trondheim, s. 55–81

2010                At forrette og Opvarte Med ald forefaldende Spil. Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevillinger på 1700–tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 24, Trondheim, s. 60–84

2009                Among Norwegian Consert Fiddlers in the Midwest: The Story of Knut Dahle, i Gulliksen, Ø.T. og Cleven, H.T. (eds.), Norwegian – American Essays 2008, NAHA–Norway, Oslo, s. 45–58

2008                Musikk og nationalisme i Norden - en kontingent-konstruktivistisk studie, i Selvik, R.M. (red.) Studio Musicologica Norwegica nr. 34, Oslo, s. 91–109 (medforfatter sammen med Niels Kayser Nielsen og Peter Stadius)

Populærvitenskapelig formidling:

2010                Kulturimpulser i en bergstad, i Langs Lågen, Kongsberg, s. 44–48

2001                Om stadsmusikanter og svenner i bergstaden, i Langs Laagen, vol. 23. Kongsberg, s. 74–84

2001                Gåten M. Calmar, i Haugan, A.S. og Hukkelberg, S. (red.), Fra M. Calmars notesamling, Kongsberg, s. 9–12

2000                En ny gullalder for norsk folkemusikk? i Årbok for norsk folkemusikk, vol. 9. Oslo, s. 5–15

1999                Musikkliv på Kongsberg i lys av marken, i Langs Laagen, nr. 2, Kongsberg s. 50–56

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk fra Buskerud, i Musikk og skole nr. 6, Oslo

1995                Ny plan for folkemusikk og folkedans, i Musikk og skole nr. 5, Oslo, s. 14–17

1987                Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? i Norsk Folkemusikklags kriftserie nr. 3, Trondheim, s. 16–23

1980                Folkemusikk i skolen, artikkelserie i Musikk og skole nr. 5 (s. 13–16), nr. 6 (s. 38–44) og nr. 7 (s. 24–25)