Annika Bøstein Myhr

Annika Bøstein Myhr

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-26)
Faglige interesseområder: Litteraturdidaktikk, narratologi, selvframstilling, migrasjonslitteratur, barne- og ungdomslitteratur, hybridsjangrer, kulturelt minne, traumeteori, litteratursosiologi, flerspråklighetsperspektiver i litteraturen, empati og mentalisering, rett og litteratur.

Ansvarsområder

 • Undervisning, veiledning, evaluering og sensur på litterære emner på bachelor, årsenhet og lektorprogrammet i norsk (NOR101 Litteratur før 1900, NOR103 Litteratur etter 1900) samt master i norskdidaktikk (MN-LIT4200 Litteraturdidaktikk, MN-VFM4700 Vitenskapsteori og forskningsmetode, Masteroppgaver)
 • Norskfaglig representant i programråd for Bachelor i språk og litteratur (fra 2019)
 • Representant for USN i Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur (fra 2019)
 • Programansvarlig for Master i norskdidaktikk (med Marthe Ø. Burgess, fra høsten 2021)

Kompetanse

 • Ph.d. allmenn litteraturvitenskap: “Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989”, Universitetet i Oslo, 2015.
 • M.A. russisk, “Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova”, Universitetet i Bergen, 2005.
 • B.A. russisk og allmenn litteraturvitenskap, UiB og UiO, 1999–2003.
 • Årsstudium i sosiologi (60 sp, 2010/11) og emner i Europastudier (30 sp, 2006v), UiB.
 • Årsstudium russisk språk, kultur og litteratur, Irkutsk statlige universitet (IGU), Russland, 2002/3.

CV

Akademiske stillinger

 • 10.2017–dd Førsteamanuensis i norsk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 100 %.
 • 8–9.2017 Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskolen i Innlandet (INN), 100 %.
 • 1–9.2017 Førsteamanuensis i norsk Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), 20 %.
 • 2016/17 Førstelektor i nordisk litteratur, UiO, august 2016–juni 2017, 100 %.
 • 2014/15 Gjennomføringsstipendiat, UiO, juli 2014–juli 2015.
 • 2009–14 Doktorgradsstipendiat i prosjektet Språk, kultur og identitet i migrantnarrativer (SKI), UiO.
 • 2007v Universitetslektor i russisk språk ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap (IKRR), UiB.

Publikasjoner

KOMMENDE PUBLIKASJONER:

2021 under publisering. “Challenging Scandinavian Exceptionalism: Norway in Literature by and about Irregular Immigrants”. Law and Literature

2021 under publisering. “Autobiographical Narratives in an Era of Migration: To What Extent Is the Idea of Individual and National Identity Still Viable Today?” Northern Europe: Migration and the Questions of Identity, Martin Humpál & Helena Březinová (red.). Prague: Charles University – Karolinum Press.

2021 under publisering. Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering. “Aktuell litteratur for barn og unge”. I Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge, Annika B. Myhr (red), 9–24. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Ninia Knappe-Poindecker, Margrethe Bakken, Aksel Nes Mygland, & Nina Marie Vogt-Østli. “Hva barneromanene Vi Børn, Tonje Glimmerdal og Meg, meg, meg kan fortelle om (voksnes syn på) barn”. I Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge, Annika B. Myhr (red), 25–54. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Anna Marketa Restan Paulsen. “Dinas individuasjonsprosess i Lene Kaaberbøls Skammerens datter og Skammerkrigen: En utprøving av jungiansk teori”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 91–109. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Ninia Knappe-Poindecker & Daniel Løberg-Klausen. “Sårbarhet og kjønnsperspektiver i komplekse, men lettleste ungdomsromaner: Brynjulf Jung Tjønns Så vakker du er og Smadra”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 153–173. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Lillian Nilsen. “Skeive perspektiver i litteraturundervisningen: Camilla Sandmos Kan vi bare late som og Bjarte Daviknes Klakeggs Ninkolai”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 191–214. Oslo: Novus.

2021 under publisering, med Malin Engevold Transeth. “Tegneserien som motfortelling: Lene Asks Hitler, Jesus og farfar”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 215–238. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Bente Hessenschmidt Gundelsby. “Taternes historie i Norge: Hva en multimodal analyse av Bernt Eide og Ellen Aanesens Nasjonens barn kan lære oss om kritisk literacy”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 239–263. Oslo: Novus forlag.

2021 under publisering, med Pia Lane & Bjørghild Kjelsvik (red.). Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan.

2021 under publisering, med Bjørghild Kjelsvik & Pia Lane (red.). “Identity in Narratives”. I Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan.

2021 under publisering, “Who gets to tell whose story? Asylum seeker narratives in Maria Amelie’s Ulovlig norsk, Mikhail Shishkin’s Venerin volos, and the research chapter”. I Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Lane, Kjelsvik & Myhr (red.). Palgrave Macmillan.

2021 under publisering, med Adriana Margareta Dancus & Silje Hernæs Linhart. Sårbarhet og litteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

2021 under publisering, med Adriana Margareta Dancus & Silje Hernæs Linhart. “Sårbarhet: Politisk-filosofiske, litteraturvitenskapelige og didaktiske perspektiver”. Sårbarhet og litteratur. Adriana Margareta Dancus, Silje Hernæs Linhart & Annika Bøstein Myhr (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

2021 under publisering. “Empati i norskfaget, men ikke hjemme: Åsa Linderborgs Mig äger ingen og Jenny Jägerfelds Här ligger jag och blöder”. I Sårbarhet og litteratur. Adriana Margareta Dancus, Silje Hernæs Linhart & Annika Bøstein Myhr (red.). Oslo: Universitetsforlaget. 

PUBLIKASJONER

2021, med Oda Helene Bergland & Bente Jeannine Hovind. “Lene Asks Kjære Rikard som utgangspunkt for utvikling av emosjonell literacy og mentaliseringsevne”. European Journal of Scandinavian Studies, 51 (1):  117–139. (Tidsskrift nivå 2.) DOI: https://doi.org/10.1515/ejss-2020-2029.

2020. “Sofi Oksanens Stalins kyr: En beretning om å dekke over et ulovlig andrespråk med et taust tredje”, Samlaren 140: 5–32. (Tidsskrift nivå 1.) https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1415017/FULLTEXT01.pdf.

2019. “Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rødt”. Norsklæreren 19. https://www.norskundervisning.no/nyheter-og-artikler/annika-bstein-myhr-boka-eller-filmen. (Tidsskrift nivå 1.)

2018. “Minne, glemsel og identitet i Jonas Hassen Khemiris romaner”, European Journal of Scandinavian Studies 48/1: 103–124. (Tidsskrift nivå 2.) https://www.degruyter.com/view/journals/ejss/48/1/article-p77.xml.

2016. “Forfatter- og fortellerbegrepet i litteraturundervisningen”. Norsklæreren 4: 63–80. (Tidsskrift nivå 1).

2016. “Language and Identity in ‘Mangfolds-Norge’: Or Why Brynjulf Jung Tjønn Wrote Kinamann in Bokmål and His Other Novels in New Norwegian”. European Journal of Scandinavian Studies 1: 55–75. (Tidsskrift nivå 2.) https://www.degruyter.com/view/journals/ejss/46/1/article-p55.xml.

2016. “Grensemotivet i Mikhail Sjisjkins verk”. Vinduet 1: 98–111.

2015. “Asylsøkere og papirløse innvandrere i Europa: Verdien av selvbiografiske tekster og oversettelser av dem.” Mellom 2: 19–27.

2015, med Sandra Theting Aarstrand, Maria Drangeid, Camilla Einerkjær, Karl Gunnar Johansson, Sunniva Gjengedal Knapstad, Kristin Lorentsen, Karen Musæus, Camilla Helene Schäffer, Ane Norreen Thorsen & Johan Tønnesson. “Minne, glemsel og identitet: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ.” Edda 4: 312–325. (Tidsskrift nivå 2.) https://www.idunn.no/edda/2015/04/minne_glemsel_og_sjanger_-_bergsveinn_birgissons_den_svart.

2010. “En sovjetrussisk immigrant i det postsovjetiske Russland: Denis Gutskos roman Russisktalende”. Nordisk Østforum, 24/3: 261–277. (Tidsskrift nivå 1.) https://www.idunn.no/nof/2010/03/art05.

2006. “Trends in the Russian Language Debate: The Response of Contemporary Poetry”. I Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, Ingunn Lunde & Tine Roesen (red.), 194–212. Bergen: Slavica Bergensia. (Bokserie nivå 1.) https://boap.uib.no/books/sb/catalog/view/3/5/117-1.

2004. “‘Spar dame’ – et dykk i den russiske prosaens begynnelse”. Nordahl & eftf 1: 21–33.