Anniken Randers-Pehrson

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-115)

Ansvarsområder

*Fagkoordinator for faglærer i design, kunst og håndverk/PPU

*Faglærer og emneansvarlig i design, kunst og håndverksfag, faglærerutdanning og GLU

*Emneansvarlig for det pedagogisk/ didaktiske området på master i design, kunst og håndverk

Kompetanse

CV

NAVN OG ADRESSE:

Anniken Randers-Pehrson

Stigeråsen 24

3726 Skien

 

AKADEMISK TITTEL

Førsteamanuensis

 

NÅVÆRENDE STILLING

2006 – d.d. Faglig ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge knyttet til faglærer-, GLU- og masterutdanning i design, kunst og håndverk

UTDANNING

2006-2009: Gjennomført forskeropplæring:

-          Kvalitativ metode UiO: 4,5 st.p

-          Kvantitativ metode UiO, 4,5 st.p

-          Etikk UiO, 3 st.p

-          Vitenskapsteori UiO, 9 st.p

-          Aesthetic approaches to research and education DPU, 5, st.p

-          Videoanalyse UiO, 1,5 st.p

-          Tradisjon og fornyelse i ungdomsforskning UiO, 1,5 st.p

1998-2000: Hovedfag/ master i Kunst og håndverk ved HiT

1988-1993: Adjunktutdanning (faglærer+2 årsenheter):

-          Pedagogisk teori og praksis, HiAk

-          Folkekunst, grunnstudium + formgiving og produktutvikling, HiT, Raulandsakademiet

-          Grunnstudium i forming + spesialiseringsstudium i metall, Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

UNDERVISNINGSERFARING FRA GRUNNSKOLE

2001-2006: Faglærer i Kunst og håndverk, Kjølnes u. skole, Porsgrunn

1995-1998: Faglærer i Kunst og håndverk, Bøler skole, Oslo

 

ØVRIG KOMPETANSE /ERFARING

200 4-2006: Timeøvingslærer, HiT, IFF

1996-1998: Timeøvingslærer, HiAk

1991-1992: Produksjonsarbeider i smykkesmie, Notodden

Publikasjoner

Randers-Pehrson, A. (2016). Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst. Doktorgradsavhandling ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

 

Randers-Pehrson, A. (2011). Entreprenørskap+Kunst og håndverk=sant? i Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. (red.) T. Kvernbekk and L. Løvlie. Bergen, Fagbokforlaget.

 

Randers-Pehrson, A. and B. M. Aakre (2008). Norge - formgiving, kunst og håndverk, i Nuläge och framåtblickar - om undervising och

forskning inom det nordiska slöjfältet. (red) M. Gulliksen and M. Johansson, NordFo. B:15/2008: 45-58.

 

Randers-Pehrson, A. (2000). Kultur og kreativitet av hjertets lyst: en studie av kjærlighetsringen som objekt. [Notodden], HiT,EFL: 99, XVII bl.