Anya Skreppedal Andersen

Seniorkonsulent EVU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Vestfold (B2-33)

Ansvarsområder

 

Prosjektkoordinator for videreutdanning for lærer og barnehagelærer, campus Vestfold

Inngår i fakultetets team for etter- og videreutdanning (EVU)

 

Administrativ oppfølging av følgende satsinger og studium:

  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet):
    • Barnehagepedagogikk (30 stp)
    • Småbarnspedagogikk (30 stp)
  • Realfag i barnehagen (masteremne, 30 stp) (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet)
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (30stp)
  • Atypisk kommunikasjon (masteremne, 15 stp)
  • Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene (masteremne, 30stp)
  • Folkehøgskolepedagogikk (30 stp)

*FS-koordinator for EVU-team på fakultetet