Anya Skreppedal Andersen

Seniorkonsulent EVU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (B2-33)

Ansvarsområder

 

*Prosjektkoordinator for videreutdanning for lærer og barnehagelærer, campus Vestfold

Inngår i fakultetets team for etter- og videreutdanning (EVU)

 

Administrativ oppfølging av følgende satsinger og studium:

*Kompetanse for fremtidens barnehage 2020-2025 - 3 emner på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

* Alternativ og supplerende kommunikasjon (30stp)

* Atypisk kommunikasjon (masteremne, 15 stp)

* Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter (30stp)

*Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene (masteremne, 30stp)

*Grunnleggende tegnspråk (15stp)

 

*FS-koordinator for EVU-team på fakultetet