Anya Skreppedal Andersen

Seniorkonsulent EVU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (C3-3)

Ansvarsområder

Prosjektkoordinator for etter- og videreutdanning for lærer og barnehagelærer, Campus Vestfold

*Kompetanse for fremtidens barnehage 2016-2020

* Alternativ og supplerende kommunikasjon

* Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

*Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene

*FS-koordinator for EVU-team HIU

*Medlem av nasjonal ekspertgruppe for FS Etterutdanning