Anya Skreppedal Andersen

Seniorkonsulent EVU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (B2-33)

Ansvarsområder

*Prosjektkoordinator for videreutdanning for lærer og barnehagelærer, Campus Vestfold

Inngår i fakultetets team for etter- og videreutdanning (EVU)

 

Administrativ oppfølging av følgende studium og satsinger:

*Kompetanse for fremtidens barnehage 2016-2021

* Alternativ og supplerende kommunikasjon

* Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon

* Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

*Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene

 

*FS-koordinator for EVU-team på fakultetet