Arne Wik

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Wik, Arne.
Hvordan faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne hos studenter utvikles i møte mellom eget skapende arbeid og teoretiske kunnskaper og referanser. HiB, Bergen: Arne Wik 2013 (ISBN ) 16 s.