Arnfinn Åslund

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-347)

Ansvarsområder

Studier:

Årsstudiet i norsk ved studiested Bø (Fagkoordinator)

Fordypningsemner i litteratur 

 

Forskergrupper:

Tekst i kultur- og utdanning (leder sammen med Iben Brinch Jørgensen og Sveinung Nordstoga)

Estetikk: Teori, Analyse, Praksis

Politisk kultur

 

 

 

 

 

 

Kompetanse

Norsk og nordisk litteratur

Estetisk teori

 

CV

Førsteamanuensis ved USN siden 2011

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

https://hisn.academia.edu/ArnfinnÅslund

 

Publikasjonsliste i Cristin:

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=13893&la=no&action=sok