Arnstein Sunde

Arnstein Sunde

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-256)