Asanthi Jinasena

Forsker

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (O-203)