Asbjørn Nygård

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-325)

Ansvarsområder

Emneansvarlig:

  • FIN1000B    Finansregnskap med analyse - Bø  (vår)
  • 6098            Videregående finansregnskap (vår)
  • 5101            Årsregnskap og God regnskapsskikk (høst+vår)

Underviser dessuten på:

  • 6037 Oppgjør og regnskap for eiendomshandel (vår)