Åse Holmberg

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-215)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Holmberg, Åse.
Familieterapeuters møte med det åndelige og eksistensielle mennesket. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling 2012 s. 49-65