Asgjerd Vea Karlsen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D2-8)

Ansvarsområder

Faglig ansvarlig for ASK-studiet  (Alternativ og supplernede kommunikasjon)

Har temaansvar for bruk av digitale medier i tilpasset opplæring og spesialundervisning