Atle Hårklau

Senior Librarian

Department of Research and Internationalisation
Library Unit
Campus Vestfold (A1-2)

Ansvarsområder

  • Kontaktbibliotekar for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Veiledning og undervisning i informasjonskompetanse for studenter og forskere

Kompetanse

  • Spesialbibliotekar
  • Etterutdanning i Høgskolepedagogikk og i Kunnskapsbasert praksis
  • Cand.Mag. Humanistiske fag