Aud Helene Stokland

Økonomirådgiver HH

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Bø (2-367)

Ansvarsområder

Økonomirådgiver Handelshøyskolen

  • Budsjett
  • Regnskap, analyser og rapportering
  • Generell økonomisk rådgivning
  • Prosjektoppfølging, BOA