Aud Johannessen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-54)
Aud Johannessen er psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har en master og doktorgrad i folkehelse. Hennes arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjenesten, veiledning, undervisning, prosjektledelse og forskning. I all hovedsak er hennes forskningsfokus eldre personer med demens og tjenesteutvikling, samt overforbruk av alkohol og psykofarmaka hos eldre. Postdoktorprosjektet hennes ble avsluttet i 2017 hvor fokus er yngre personer med demens og deres familie. Av Johannessens publikasjoner kan nevnes læreboka Yngre personer med demens (2017) og Døden i Livet, publisert i samarbeid med kollegaer ved USN i 2018. Videre har hun publisert en rekke forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler og også bokkapitler som alle er registrert i Cristin. Johannessen har vært ansatt ved USN siden 2017.

Ansvarsområder

Kompetanse

Se engelsk versjon

CV

Publikasjoner

Se engelsk versjon