Aud Jorunn Førsund

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-33)

Ansvarsområder

 • Veileder i praksisstudier bachelor sykepleie, kommunehelsetjenesten
 • verneombud fakultet helese og sosialvitenskap, campus Vestfold

Kompetanse

 • sykepleier
 • sykepleiepedagog
 • universitetslektor
 • tillitsvalgt (1976-2015)
 • verneombud (2015-dd)

CV

 • Sykepleierutdanning
 • sykepleiepedagog, universitetet i Tromsø
 • hovedfag sykepleievitenskap, universitetet i Oslo
 • arbeid, historie og samfunn, universitetet i Bergen
 • veiledning, høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • NSFs tillitsvalgtopplæring

Publikasjoner

Å leve med cushings syndrom (artikkel i artikkelsamling, studentarbeider, utgitt av Gyldendal akademisk forlag))

Hygiene (kapittel i grunnleggende sykepleie). Flere revisjoner

Sykepleie til pasienter med sykdommer i endokrine organer (kapittel i klinisk sykepleie). Flere revisjoner