Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-119)

Ansvarsområder

-Sykepleievitenskap 2, 2.studieenhet (emnegruppemedlem)

-Kliniske studier, spesialisthelsetjenesten 2.studieenhet (emnegruppemedlem)

-Kliniske studier- hjemmetjenesten, 3. studieenhet (veileder)

-Simuleringssenteret, 2.studieenhet (veileder) 

Kompetanse

Off. godkjent sykepleier- 88

Praktisk pedagogisk utdanning -2001

Master i klinisk sykepleievitenskap- 2011

CV

Publikasjoner

 Sjøveian, A.K.H, Leegaard, M. Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Sykepleien forskning nr 4, 2012; 7: 380-387. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158       

                                                                       

Sjøveian A.K.H & Leegaard, M. Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte-og kneprotesekirurgi.  Sykepleien forskning nr 2, 2015; 10:162–169. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54454

 

 Sjøveian, A.K.H., Leegaard, M. Hip and knee arthroplasty - patient's experiences of pain and rehabilitation after discharge from hospital, International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijotn.2017.07.001

 

 

Foredrag/fremlegg:

- Hvordan kommuniserer ortopediske pasienter sin smerteopplevelse?  Norsk smerteforenings jubileumskonferanse, Rikshospitalet 09.01.15

 

-Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte-og kneprotesekirurgi. Fagmøte v/ Betanien hospital, Skien 14.01.16