Benjamin Richards

Benjamin Richards

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø ()

Ansvarsområder

Prosjektet mitt (Devising Heritage: Voices of dissent in post-industrial place) ligger innenfor feltet industriarv, og dreier seg om hva arv gjør i nåtiden og hva dette kan bety for en bærekraftig fremtid. Jeg er knyttet til forskningsgruppen Kulturarv i bruk: www.usn.no/kulturarv-i-bruk/category26833.html

Kompetanse

Ecological Economics - Borderology - Sustainability - (Industrial) Heritage - Film Theory - Videography - Ecophilosophy 

CV

Publikasjoner

Hvitsand, C og Richards, B. (2017) Urban Living Lab Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa. TF-rapport nr. 393: http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3106.pdf 

Richards, B. (2016) THE AMERICANISATION OF CULTURE, PERFECTED: A study of shopping malls in rural Norway. Schumacher college & University of Plymouth: https://usn-no.academia.edu/BenjaminRichards