Berit Knutsen

Seniorkonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for eksamen
Campus Kongsberg (5407)
Svarer på henvendelser og veileder på det som berører ekamensforberedelser, - gjennomføring og etterarbeid; regelverk, kvalitetssrutiner, plikter og rettigheter. Er også saksbehandler for søknader i henhold til regelverket som angår eksamen.

Ansvarsområder

 • Kontakt for institutt for optometri og lysdesign, og institutt for industriell økonomi på campus Kongsberg
 • Eksamensplanlegging; systemadministrasjon, informasjon og veiledning
 • Sakbehandling som vedrører eksamen 

Kompetanse

 • Bacherlor i økonomisk/administrative fag, Høgskolen i Telemark
 • Tverrfaglig veiledning, 30 stp. Høgskolen i Telemark
 • Årsenhet i Information Systems og Project management, Høgskolen i Buskerud /  Washington State University

CV

 • Koordinator, EPC-Norge, Mo i Rana
 • HR-konsulent, Sydvaranger Gruve AS, Kirkenes
 • Veileder, Devotek lab vitensenter, Kongsberg
 • Boligkonsulent, Studentsamskipnaden i Buskerud, Kongsberg/Drammen
 • Bokhandler, Studentsamskipnaden i Buskerud, Kongsberg
 • Bokhandelmedhjelper, Studentsamskipnaden i Nedre Telemark, Porsgrunn

Publikasjoner

"Teknologi, design og dannelse" av Bjørn Magne Aakre og Berit Knutsen, Form nr.3-2007

https://www.yumpu.com/no/document/view/7684918/bjrn-magne-aakre-og-berit-knutsen-teora