Berit Viken

Førstelektor Emeriti

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (E2-27)
Utdannet sykepleier, helsesøster og sosialantropolog. Har arbeidet på sykehus, helsestasjon og med helsetjenester til asylsøkere og flyktninger. Har vært ansatt på høgskolen siden 1996.

Ansvarsområder

  • Master i helsefremmende arbeid: undervisning 1. år, praktiske metoder og veideldning på masteroppgaver
  • Undervisning og veiledning i mastermodulen Global Transitions in Local Communities 
  • Veiledning i Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
  • Undervisning i Global Health, bachelor i sykepleie

Kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kulturelt mangfold i sykepleie og helsetjenester

Veiledning med bruk av kunst- og uttrykksmetoder og psykodrama 

 

Publikasjoner

Internasjonale tidsskriftartikler:

Viken, B., Solum, E.M. & Lyberg, A. (2016) Foreign Educated Nurses’ Work Experiences and Patient Safety. A Systematic Review of Qualitative Studies. Submitted. 

Viken, B., Lyberg, A. & Severinsson, E. (2015) Maternal Health Coping Strategies of Migrant Women in Norway, Nursing Research and Practice, vol. 2015, Article ID 878040 doi:10.1155/2015/878040. http://www.hindawi.com/journals/nrp/2015/878040/

Randen, I., Viken, B. & Severinsson, E. (2014) A health promotion perspective on Norwegian women’s experience of pregnancy and expectations of birth. Nordisk Sygeplejeforskning; no.2, vol.4: 101-113.

Lyberg. A., Viken, B., Haruna, M., Severinsson, E. (2012) Diversity and Challenges in Maternity Care for Migrant Women. Journal of Nursing Management. Mar 2012, Vol. 20 Issue 2, p 287-295  

Bokkapitler:

Viken, B., Balaam, M-C., Lyberg, A. (2016) A salutogenic perspective on maternity care for migrant women. New thinking on improving maternity care. Pinter & Martin. Ch.6.

Viken, B. og Magelssen, R. (2010) Kulturelle forskjeller og dialog. I: Kumar, B. N. og Viken, B. (red.) Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Viken, B. og Nesje, R. (2010) Familier og helsefremmende arbeid. I: Kumar, B. N. og Viken, B. (red.) Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.