Bjørn Reidar Engaas

Førsteamanuensis II

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-100)