Bonnie Nordahl Albert Uchermann

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (3331)
Optikk

Ansvarsområder

Ansvarlig for OPTI1014, som inneholder geometrisk optikk, optoteknikk og Brilleglass teknologi.

Kompetanse

Area of interests:
Spectacle lens design for optical industry, binoculars. Humanitarian work i Afrika.
 

Teaching areas:
Geometrical optics, dispensing optics and Ofthalmic tecnologi

CV

Education: Asistant Professor

Projects: Moldova
 

Publikasjoner