Brian Boe Madsen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden ()
Forskningsgruppa Kropp, samfunn og bevegelseskulturer.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner