Brit Olaug Bolken Ballangrud

Førsteamanuensis / studieleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Ringerike (E 112)