Britt Elin Kjørholt

Lønnsansvarlig TNM

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Porsgrunn (K-223)
Lønnsansvarlig TNM

Ansvarsområder

  • Lønnsansvar for Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • Fagansvar for Hovedlønn
  • Fagansvar for rapportering til utenlandske myndigheter, vedr. lønnsdata for USNs utenlandske personell
  • Løpende oppgaver innen lønnsområdet
  • Medlem av UH-sektorutvalg: SAP Arbeidsutvalg