Camilla Anker-Hansen

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-7)

Kompetanse

CV

Utdanning:

  • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Østfold 2002
  • Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon, Høgskolen i Østfold 2007
  • Master i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold 2011; "Sykepleieres opplevelse av det emosjonelle arbeidet de utøver på jobb – en studie av emosjonelt arbeid i tre sykehusavdelinger"
  • Pågående PhD studier