Carl-Magnus Nystad

Instituttnestleder IPED

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-433)