Christel Marie Huva

Department of Research and Internationalisation
Library Unit
Campus Ringerike ()
Du treffer meg på Campus Ringerike. Jeg betjener skranken, underviser og holder kurs.

Ansvarsområder

  • Undervisning og veiledning i littertursøk, kildebruk og EndNote for studenter og ansatte
  • Katalogisering og klassifikasjon
  • Superbruker - Bibliotekets nettsider
  • Nytt pensumlistesystem - Leganto