Christian Bjørge Thoresen

Christian Bjørge Thoresen

Dr.gradsstipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (G2-25)