Christian Stokke

Christian Stokke

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5311)
Christian Stokke er førsteamanuensis i sosialantropologi. Han forsker på det flerkulturelle samfunn, interkulturell forståelse, kritisk raseteori, KRLE-faget i skolen, livsmestring, spiritualitet og transpersonlig psykologi, og underviser i mangfold og KRLE på lærerutdanningen.

Ansvarsområder

Leder for forskergruppe i RLE-didaktikk https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/rle-didaktikk/

Medredaktør for Human Rights Education Review http://www.humanrer.org

Kompetanse

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell forståelse, KRLE-faget i skolen, kritisk raseteori, livsmestring, spiritualitet, transpersonlig psykologi

 

CV

Publikasjoner

Christian Stokke & Mira Cataya Rodriguez (2020): "Livsmestring og selvutvikling i KRLE – tar faget en subjektiv vending?" Nytt Norsk Tidsskrift 37(2): 137-148. https://www.idunn.no/nnt/2020/02/livsmestring_og_selvutvikling_i_krle 

Mira Cataya Rodriguez & Christian Stokke (2019): “Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom” International Journal of Children’s Spirituality 24(3).

Christian Stokke (2019): «Do antiracist efforts and diversity programs make a difference» Assessing the case of Norway» i Peter Hervik (red.): Racialization in the Nordic Countries. Palgrave.  

Christian Stokke & Lena Lybæk (2018): “Combining intercultural dialogue and critical multiculturalism” Ethnicities 18(1), s. 70-85.

Elisabeth Stenshorne & Christian Stokke (2015): “Utvikling av en mangfoldssensitiv klasseledelse» Flerkulturelt Verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold, s. 226-239. Portal Forlag.

Guro Hansen Helskog & Christian Stokke (2014): “Enhancing relational spirituality. Dialogues dialogues in intercultural and interfaith education» Studies in Interreligious Dialogue 24(2), s. 202-220.

Christian Stokke & Guro Hansen Helskog (2014): «Promoting Dialogical Democracy. Dialogos Dialogues in intercultural and interfaith education» Studies in Interreligious Dialogue 24(2), s. 182-201.