Christian Tolstrup Jensen

Stipendiat innen idrettsvitenskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()
Arbejder (sommeren 2017-sommeren 2020) på min ph.d.-afhandling (monografi) om interessenters motivation for at støtte store idrætsarrangementer i Danmark og Norge ca 2010-2018.

Ansvarsområder

CV

Jeg uddannet historiker fra Københavns Universitet med sidefag i tysk (studieophold i Bonn og Berlin (Humboldt)).

LinkedIn