Christina M. Nygren-Landgärds

Christina M. Nygren-Landgärds

Professor II

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (B-U23)

Ansvarsområder

Undervisning i forskningsmetodikk og vitenskapsteori
Veiledning av master- og doktorgradsavhandlinger
Veiledning ved oppryck spørsmål                                                                                                                                                                  Ekspertuttalelser

Kompetanse

PhD i pedagogikk, professor                                                                                                                                                                                  Intresseområder: Lærerutdanning; Spørsmål om universitetsutdanning, Kvalitetskultur, Universitetspedagogikk, Pedagogikk for kunst og håndverk, Forskningsmetodikk, Vitenskapsteori, Ledelse av kunnskapsorganisasjon

CV

Publikasjoner