Clemet Thærie Bjorbæk

Universitetslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-52)

Ansvarsområder

Logistikk

Transport

Havn

Kompetanse

Logistikk

Transport

Havn