Cleng Andersen Eikje

Cleng Andersen Eikje

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-153)

Ansvarsområder

Studieleder for 1.år på Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Emneansvar for fagene 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I, 1552 Skog, fjell og vann, 1553 Vinter I, skog og fjell og 1571 Natur og kulturlære

Medlem av forskningsgruppen friluftsliv, samfunn og bærekraft. 

Kompetanse

Undervisning

Forskning

Studieledelse

 

CV

Jobb

Fra 2016:     Høgskolelektor i friluftslivsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge.

2010-2015: Timelærer i friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark.

2009-2015: Frilans brefører, dykkerinstruktør o.l.

Utdanning

2013-2015:  Mastergrad i historie, Universitetet i Bergen.

2011-2013:  Bachelor i historie og geografi, Universitetet i Bergen. 

2007-2010:  Bachelor i friluftsliv kultur- og naturveiledning, Høgskolen i Telemark.

Profil i LinkedIn 

 

Publikasjoner