Cleng Andersen Eikje

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-153)

Ansvarsområder

Studieleder for 1.år på bachelor i Friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Emneansvar for 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I, 1552 Skog, fjell og vann, 1571 Natur og kulturlære og 1553 Vinter I, skog og fjell

Kompetanse

Undervisning

Forskning

Studieledelse

 

CV

Jobb

Fra 2016:    Høgskolelektor i friluftslivsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge.

2010-2015: Timelærer i friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark.

2009-2015: Frilans brefører, dykkerinstruktør o.l.

Utdanning

2013-2015:  Mastergrad i historie, Universitetet i Bergen.

2011-2013:  Bachelor i historie og geografi, Universitetet i Bergen. 

2007-2010:  Bachelor i friluftsliv kultur- og naturveiledning, Høgskolen i Telemark.

 

Linkedin 

 

Publikasjoner

2018: Friluftsliv og håndverk. Utvikling av et forskningsfelt. HSN rapport nr. 25, 2018, Cleng Andersen Eikje, Per Ingvar Haukeland, Sidsel Sæterhaug, Hedda Færden. http://hdl.handle.net/11250/2485397

2017: The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps. Fagfellevurdert artikkel i Sport in Society, Cleng Andersen Eikje, André Horgen & Johan Arnegård. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2017.1389041

2016: Ferdsle- og turistvegen mellom Gjerde og Tokheim. Artikkel i Hardanger historielags årbok 2016, Vol. 108. 

2015: De første fjellførerne. Fremveksten av førervesenet i Norge 1820-1940, med sideblikk til Alpene. Masteroppgave i historie. Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/9958